INTENZÍVNÍ KURZ ANGLIČTINY
INTENZÍVNÍ KURZ NĚMČINY
INTENZÍVNÍ KURZ RUŠTINY

je určen začátečníkům (I. semestr), mírně pokročilým (II. semestr), středně pokročilým (III. semestr), pokročilým I (IV. semestr) a pokročilým II (V. semestr – podle stupně pokročilosti budou posluchači rozděleni do dalších vyšších
semestrů - až X. semestr).
Každý semestr se skládá z pěti čtyřdenních soustředění, do nichž vždy spadá víkend. V rámci každého semestru jsou posluchači rozděleni do pěti až osmičlenných skupin podle stupně jazykových znalostí.
Zájemci se mohou hlásit do kteréhokoliv z uvedených semestrů. Výuka probíhá 9 hodin denně, večer je věnován individuálním konzultacím, promítání fi lmů v původním znění, jsou organizovány besedy s lektory.

Termíny:
- int. kurz angličtiny I., II., III., IV., V. - X.
- int. kurz němčiny: I., II., III., IV., V.
- int. kurz ruštiny: I., II., III.

Termíny:
1. soustředění 25.02. - 28.02.2016
2. soustředění 17.03. - 20.03.2016
3. soustředění 14.04. - 17.04.2016
4. soustředění 12.05. - 15.05.2016
5. soustředění 02.06. - 05.06.2016

Místo: hotel Zlatá Štika, Pardubice
Vložné: 15 200,- Kč + 3 192 Kč (21% DPH) - vložné a učební materiály

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUSINESS ENGLISH
KURZ OBCHODNÍ NĚMČINY

Cílem těchto kurzů je získání či rozšíření náležitých znalostí anglického či německého jazyka pro komunikaci v pracovním prostředí.
Odborná náplň kurzů je sestavována na základě analýzy potřeb bývalých a současných účastníků těchto kurzů, s možností modifikace dle jejich aktuálních požadavků i v průběhu semestru tak, aby byla tzv. „ušitá na míru“ a plně odpovídala co možná nejširšímu okruhu potřeb účastníků.

Základní rozsah, který tyto kurzy pokrývají, zahrnuje následující aktivity, přičemž hlavní důraz je kladen na získání/ podporu schopnosti samostatně se vyjadřovat, rozumět rodilým mluvčím a na písemný projev:
- běžná komunikace v podnicích (ústní projev, telefonáty, písemné vzkazy atp.)
- běžné používání jazyka mimo pracovní prostředí (každodenní neformální projev)
- obchodní korespondence (faxové a e-mailové zprávy, dopisy, intranet)
- prezentace (vedení a účast na jednáních, poradách, komunikace s partnery a zákazníky)
- porozumění jazyka v oficiální formě (televize, ekonomické texty, internet).

Kurzy jsou určeny středně pokročilým účastníkům.
Maximální důraz je kladen na komunikaci v podnicích a na běžné používání jazyka.

Termíny:
1. soustředění 25.02. - 28.02.2016
2. soustředění 17.03. - 20.03.2016
3. soustředění 14.04. - 17.04.2016
4. soustředění 12.05. - 15.05.2016
5. soustředění 02.06. - 05.06.2016

Místo konání:
hotel Zlatá Štika, Pardubice
Vložné: 15 200,- Kč + 3 192 Kč (21% DPH) - vložné a učební materiály

Můžeme pro Vás zajistit i úzce specializované kurzy obchodní angličtiny:
- kurz obchodní korespondence
- kurz obchodní komunikace
- kurz vedení prezentací
- případně další dle Vašich požadavků

Tyto kurzy je možno absolvovat v rámci jednoho víkendového soustředění. Kurzy jsou učeny pokročilým účastníkům.

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍPRAVNÝ KURZ NA FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH

je určen nejen pokročilým zájemcům o přípravu na nejrozšířenější z mezinárodně uznávaných CAMBRIDGE zkoušek, ale i dalším zájemcům, kteří se chtějí zdokonalit v angličtině.
Cílem kurzu je komplexní rozvoj ústního a písemného projevu, schopnosti odposlechu a porozumění psanému textu. Zkouška FCE není součástí kurzu, účastníkům zprostředkujeme přihlášení v pobočce British council.

Termíny:

1. soustředění 25.02. - 28.02.2016
2. soustředění 17.03. - 20.03.2016
3. soustředění 14.04. - 17.04.2016
4. soustředění 12.05. - 15.05.2016
5. soustředění 02.06. - 05.06.2016

Místo konání :
hotel Zlatá Štika, Pardubice
Vložné: 15 200,- Kč + 3 192 Kč (21% DPH) - vložné a učební materiály

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÍKENDOVÝ KURZ NĚMČINY
VÍKENDOVÝ KURZ ANGLIČTINY

je určen širokému okruhu středně pokročilých zájemců, kteří si potřebují své jazykové znalosti udržovat a /nebo doplnit tak, aby byli schopni jazyk aktivně používat.
Náplní kurzu je zejména získání přiměřených komunikativních dovedností v běžných denních situacích včetně témat zaměřených na obchodní jednání, rozšíření slovní zásoby, porozumění ústnímu projevu i případné opakování gramatických jevů.

Termíny

1. soustředění 26.02. - 28.02.2016
2. soustředění 18.03. - 20.03.2016
3. soustředění 15.04. - 17.04.2016
4. soustředění 13.05. - 15.05.2016
5. soustředění 03.06. - 05.06.2016

Místo konání :
hotel Zlatá Štika, Pardubice
Vložné: 10 800 Kč + 2 268 Kč (21% DPH) - vložné a učební materiály