Konferenční agentura zahájila činnost v roce 1992. Hlavní aktivitou je
organizace výchovně vzdělávacích akcí, zejména jazykových kurzů. Další
zaměření agentury je organizační servis a ekonomicko-poradenská a
vydavatelská činnost.


Konferenční agentura pro Vás opět připravila rozsáhlou nabídku různých forem
jazykových kurzů němčiny a angličtiny. Tyto kurzy jsou určeny širokému
okruhu zájemců. Kurzy jsou organizovány na základě dlouholetých zkušeností,
jsou vedeny našimi i zahraničními, vysoce kvalifikovanými lektory.
Iinternátní forma výuky je mezi posluchači hodnocena jako velmi efektivní.