Místo konání:
Hotel Zlatá Štika, Štrossova 127, 530 03 Pardubice,
tel.: 466 052 100; www.hotelzlatastika.cz

- Intenzivní kurz angličtiny (I., II., III., IV., V. - X. semestr)
- Intenzivní kurz němčiny (I., II., III., IV., V. semestr)
- Intenzívní kurz ruštiny (I., II., III. semestr)
- Business English, Kurz obchodní němčiny
- Přípravný kurz na FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH
- Víkendový kurz němčiny, angličtiny

 

Účastnický poplatek intenzivních kurzů
(pět soustředění)

Vložné .................................................... 15 200,00 Kč
21% DPH ..................................................... 3 192,00 Kč
Celkem s DPH ............................................ 18 392,00 Kč

Dále můžete objednat:
Stravné .................................................... 2 400,00 Kč

21% DPH ....................................................... 504,00 Kč
Ubytování ................................................ 7 245,00 Kč
15% DPH .....................................................1 087,00 Kč

Stravné a ubytování
celkem bez DPH ...................................... 9 645,00 Kč

Stravné a ubytování celkem s DPH ............11 236,00 Kč

Účastnický poplatek víkendových kurzů

Vložné .................................................... 10 800,00 Kč
21% DPH ..................................................... 2 268,00 Kč
Celkem s DPH ............................................ 13 068,00 Kč

Dále můžete objednat:
Stravné .................................................... 1 600,00 Kč

21% DPH ........................................................ 336,00 Kč

Ubytování ................................................. 4 600,00 Kč
15% DPH ........................................................ 725,00 Kč

Stravné a ubytování
celkem bez DPH ....................................... 6 430,00 Kč

Stravné a ubytování celkem s DPH ...............7 491,00 Kč

DPH bude účtováno dle platného zákona o DPH v době zahájení kurzu.

Ve vložném jsou zahrnuty náklady spojené s organizací kurzu včetně studijních materiálů. Účastnický poplatek uhrate na účet Konferenční agentury u ČS Praha 2, číslo účtu: 3154339/0800, variabilní symbol: 1215,
IČO: 14956691, DIČ: CZ5557290519. Platba se provádí před zahájením kurzu zálohovou fakturou, kterou od nás obdržíte na základě vyplněné závazné přihlášky. DPH bude účtováno dle platného zákona o DPH v době zahájení kurzu.

V případě Vaší neúčasti, účastnický poplatek nevracíme, objednavatel může vyslat náhradníka.

Výuka začíná ve čtvrtek odpoledne ve 14:30 h; u víkendových kurzů v pátek ve 14:30 h.
Ubytování (cena včetně snídaně) je zajištěno od čtvrtka; u víkendových kurzů od pátku ve dvoulůžkových pokojích. Lze objednat i jednolůžkový pokoj za cenu 704 Kč/noc se snídaní.
Stravování zahrnuje, oběd a večeři; lze objednat i jednotlivě. Stravování začíná ve čtvrtek večeří; a končí v neděli obědem; u víkendových kurzů začíná v pátek večeří a končí v neděli obědem.
Přijetí přihlášky Vám bude písemně potvrzeno po termínu uzávěrky. Jednotlivé semestry budou otevřeny v případě dostatečného počtu přihlášených posluchačů.
Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete obratem nejpozději však do 24. srpna 2015 (po tomto termínu po telefonické domluvě s námi) na adresu:

 

Pro aktuální ceny volejte
nebo nám zašlete e-mail

E-mail: ka.walterova@tiscali.cz

Telefon:
603 870 008
 
244 911 034
Fax:
244 911 034

 

Ing. Hana Walterová
KONFERENČNÍ AGENTURA
Ještědská 1370
148 00 Praha 4
telefon: 603 870 008
telefon: 244 911 034
fax: 244 911 034
e-mail: ka.walterova@tiscali.cz
www.konferencni-agentura.cz